Hệ thống lọc 3 thùng rời cho hệ thống dưỡng cá Koi

Hướng dẫn setup và nguyên lý hoạt động của hệ lắng và lọc rời cơ bản bao gồm 3 thùng chứa sử dụng cho hồ nuôi, bể nuôi, tank dưỡng cá chép koi

he-lang-loc-3-thung-cho-ho-ca-koi-6
Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc 3 thùng rời cho hồ cá Koi
he-lang-loc-3-thung-cho-ho-ca-koi-5
Sơ đồ thiết kế hệ thống lọc 3 thùng rời

he-lang-loc-3-thung-cho-ho-ca-koi-4

Trước tiên bạn cần có 3 thùng phuy nhựa chứa nước, dùng dụng cụ khoan lỗ ở thành và đánh của 3 tank nhựa này. Khoan đáy để setup đường ống xả đáy, khoan thành để tạo hệ lọc tràn trên & dưới, đồng thời khoan lên một lỗ xả tràn khi các phuy nhựa bị tắc ngẽn hoặc bơm quá mạnh,…

Khoan lỗ đáy thủng lọc

Setup ống dẫn nước, đầu ra bẻ co tạo luồng xoáy gom phân ở đáy của phuy nhựa thứ nhất. Phuy nhựa đầu tiên nhận nước cấp từ hồ chính vào có tác dụng như một thùng lắng phân, cặn bã, chất thải từ hồ chính. Nguồn nước sạnh sau khi đã lắng và giảm thiểu bợn lơ lửng sẽ tràn lên cao và qua thùng thứ 2.

Setup thùng 2 thêm những đoạn ống nhựa để đăt bộ sủi oxy tạo vi sinh, đồng thời làm giá đỡ cho các vật liệu lọc, tạo khoảng thoáng cho nguồn nước tiếp tục lưu thông.

he-lang-loc-3-thung-cho-ho-ca-koi-1
Lắng phân cho hệ lọc 3 thùng
Hệ lọc 3 thùng - Ống xả đáy, ống xả tràn 3 khoang chứa
Hệ lọc 3 thùng – Ống xả đáy, ống xả tràn 3 khoang chứa
Hệ lọc 3 thùng - Ống xả đáy, ống xả tràn 3 khoang chứa
Hệ lọc 3 thùng – Ống xả đáy, ống xả tràn 3 khoang chứa

Vật liệu lọc cho hệ thống lọc 3 thùng có thể sử dụng bao gồm chổi lọc, jmat, nham thạch, san hô, sứ lọc, kaldnes,…
Chổi lọc để tại thùng lắng (thùng 1) là hợp lý giúp ngăn chặn tối đa phân cặn, chất thải lơ lửng trong nước, chất cặn bã li ti trước khi qua thùng thứ 2.

Thùng thứ 2 và thứ 3 có thể nhét full jmat, hoặc xen kẽ, jmat – nham thạch, san hô – kaldnes… nhơ cấp đủ sủi oxy cho 2 thùng này để đánh kaldnes và tạo điều kiện cho vi sinh phát triển trên các giá thể như jmat, nhâm thạch, san hô, đá bọt…

he-lang-loc-3-thung-cho-ho-ca-koi-8

he-lang-loc-3-thung-cho-ho-ca-koi-9

[widget id=”text-7″]

226 thoughts on “Hệ thống lọc 3 thùng rời cho hệ thống dưỡng cá Koi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *